Köszöntünk, Kedves Olvasó!

Kérdése van? Hívjon minket! +36-20/417-6567

Íráselemek gyakorlása
Íráselemek gyakorlása
1 590 Ft

Íráselemek gyakorlása

A pszichológia, a fejlődéslélektan és a pedagógia modern szemléletű felfogása szerint a tanulási zavarok hátterében sok esetben a mozgásfejlődés elmaradása áll. 

1 590 Ft
Részletek

. A Logopédia Kiadó több nagymozgást fejlesztő kiadványt is megjelentetett - a fejlesztési területek következő fokozatát az 'íráselemekgyakorlása" című munkafüzet célozza meg. A mozgás, a ritmus és az erre épülő finommotórium megfelelő érési folyamatának egyik állomása az írás elsajátítása. Sok gyermeknek azonban az író-rajzoló mozgás, mely az összerendezett, harmonikus mozdulatok sora, az iskolába kerüléskor még nem sajátja. A kéz és az ujjak ügyesítése nagyon fontos ahhoz, hogy a kisiskolás gyermekek számára az írástanulás örömteli tevékenység legyen. Megfelelő készségfejlesztés, előkészítő munka nélkül ez azonban sikertelen lesz. Keledi Lászlóné feladatgyűjteménye - mely a szerző több évtizedes munkájának összegzése - tartalmazza az írástechnika elsajátítását megalapozó szem-kéz koordináció és finommozgás kialakítását, a vizuális észlelés (formaészlelés, alak-háttér észlelés, differenciálás), a térbeli és síkbeli tájékozódás (relációs helyzetek, irányok, tájékozódás a füzetlapon, iránytartás), valamint a szerialitás (sorrendiség) fejlesztését. Célja az összerendezett írásmozgás megalapozása, kialakítása, ily módon az írástanulás érési folyamatának megsegítése. A munkafüzet újdonsága abban rejlik, hogy a betűelemek fokozatos és alapos megismertetésén, gyakorlásán túl komplex módon tartalmazza a diszlexia és diszkalkulia prevenciót igénylő (olvasási és számolási részképességzavarral küzdő) óvodás és általános iskola első osztályos gyermekek fejlesztését is. A füzet elején találhatók jól követhetően az egyes feladatlapokhoz tartozó pedagógiai célok, valamint a feladatok pontos utasításai a taníthatóság fokozatossági elvét betartva. A gyermekekhez közelálló kedves rajzok örömteli, játékos gyakorlást biztosítanak a kisgyermekeknek, a szülők és szakemberek számára egyaránt.

ezt is ajánljuk
Vélemények